DOFINANSOWANIE

Dofinansowanie od Stowarzyszenia Wspólnota Polska

Szkoła otrzymała w 2019 roku częściową refundację kosztów działalności od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą. Dziękujemy.
strona główna
Polska Szkoła