Polska Szkoła Uzupełniająca im. Mikołaja Kopernika w Newry
Informator dla Rodziców Rok szkolny 2019/2020

Zajęcia w PSU odbywają się w godzinach:

10:00  – 13:45 – grupa przedszkolna (3-4 latki)
10:00 – 14:00 – pozostałe grupy

***

Przepisy i regulaminy obowiązujące w PSU Newry dostępne są na naszej stronie internetowej pl.vidab.pl w menu INFORMACJE.

***

​Wszyscy przedstawiciele Kadry Pedagogicznej PSU posiadają wykształcenie wyższe pedagogiczne lub kierunkowe.

***

Realizujemy program MEN dla polskich szkół za granicą i pracujemy w oparciu o podręczniki zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

PLANOWANE ZAJĘCIA

MIESIĄCSOBOTY Z ZAJĘCIAMI
PAŹDZIERNIK 5, 12, 19, 26
LISTOPAD 2, 9, 16, 30
GRUDZIEŃ 7, 14, 21
STYCZEŃ 4, 11, 18, 25
LUTY 1, 8, 15, 22, 29
MARZEC 7, 14, 21, 28
KWIECIEŃ 4, 18, 25
MAJ 2, 9, 16, 23, 30
CZERWIEC 6, 13, 20
PLANOWANE WYDARZENIA DODATKOWE
Spotkanie opłatkowe

Wywiadówki

Bal karnawałowy

Wycieczka

Dzień Dziecka

Zakończenie roku szkolnego
Rubryka “PLANOWANE WYDARZENIA DODATKOWE” będzie aktualizowana na bieżąco w trakcie roku szkolnego.

PSU rezerwuje sobie prawo do odwołania zajęć w dwie spośród 35 wyżej wymienionych sobót w celu przeprowadzenia niezbędnych szkoleń lub nieprzewidzianych wcześniej wypadków losowych.

WAŻNE INFORMACJE

CO ZABRAĆ NA ZAJĘCIA?

Na zajęcia należy przynosić: podręcznik, zeszyty ćwiczeń, przybory szkolne (ołówek, kredki, strugaczka, klej), lunch, wodę do picia.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ RODZICÓW

Dzieci poniżej 13 roku życia muszą być przyprowadzane do szkoły pod opieką osoby dorosłej. Rodzice/opiekunowie pozostają odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci do momentu rozpoczęcia zajęć o 10.00.

INFORMACJE FINANSOWE I ORGANIZACYJNE

W razie braku informacji na naszych stronach wszelkie kwestie finansowe i organizacyjne należy kierować do Zarządu Szkoły. Kontakt : psu@pl.vidab.pl

KONTAKT OSOBISTY

Konsultacje indywidualne z członkami Zarządu, dyrektorem lub wychowawcą klasy mogą odbywać się w pracujące soboty po wcześniejszym ustaleniu terminu drogą telefoniczną lub mejlową

PRZEPŁYW INFORMACJI

Wszyscy rodzice/opiekunowie zobowiązani są do regularnego odwiedzania strony internetowej (POLSKA.SZKOLA.PL) oraz naszego FB (FB.COM/POLSKASZKOLA) w celu uzyskania niezbędnych informacji na temat zajęć i wydarzeń.

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Biblioteka otwarta jest co drugą sobotę, począwszy od 11.10.19. Lista książek bibliotece widnieje na naszej stronie internetowej. Za każdą niezwróconą książkę w ostatnim dniu zajęć w danym roku szkolnym szkoła nalicza opłatę £5.

ROLA DYREKTORA SZKOŁY

Za sprawy dydaktyczne i organizację nauczania odpowiada dyrektor szkoły. Kontakt: dyrektor@pl.vidab.pl. Gdy na stanowisko dyrektora prowadzona jest dopiero rekrutacja, wszelkie kwestie związane z nauczaniem należy kierować do wychowawcy.

OBOWIĄZKOWE DYŻURY

Każdy rodzic zobowiązany jest do wypełnienia dyżuru w sprzątaniu szkoły po zajęciach (min. dwóch w ciągu roku szkolnego), w wybranym przez siebie terminie.

NASZA KADRA

STAN NA 5 PAŹDZIERNIKA 2019

NAUCZYCIELE

ASYSTENCI

WOLONTARIUSZE

BIBLIOTEKA

ADMINISTRACJA ONLINE

ZARZĄD PSU NEWRY

RADA RODZICÓW

CZESNE

STAN NA 5 PAŹDZIERNIKA 2019

£40 / dziecko

PŁACISZ CO MIESIĄC

 • Masz jedno dziecko w szkole
 • Płacisz za miesiąc z góry

£33 / dziecko

PŁACISZ CO MIESIĄC

 • Masz dwoje dzieci w szkole
 • Płacisz za miesiąc z góry

£28 / dziecko

PŁACISZ CO MIESIĄC

 • Masz troje lub więcej dzieci w szkole
 • Płacisz za miesiąc z góry

£34 / dziecko

PŁACISZ CO 3 MIESIĄCE

 • Masz jedno dziecko w szkole
 • Płacisz za 3 miesiące z góry

£28 / dziecko

PŁACISZ CO 3 MIESIĄCE

 • Masz dwoje dzieci w szkole
 • Płacisz za 3 miesiące z góry

£24 / dziecko

PŁACISZ CO 3 MIESIĄCE

 • Masz troje lub więcej dzieci w szkole
 • Płacisz za 3 miesiące z góry
PSU rezerwuje sobie prawo do zmiany wysokości czesnego w trakcie trwania roku szkolnego, jeżeli zajdzie taka konieczność.

W przypadku zmian rodzice zostaną poinformowani przynajmniej z miesięcznym wyprzedzeniem.


 

Dane do przelewu:

Polish Supplementary School in Newry
ULSTER BANK
Sort Code: 98-11-40
Account Number:  10474858

Osoby spoza Irlandii Północnej, proszone są o kontakt z zarządem w celu ustalenia formy płatności. 

Bardzo prosimy o podawanie w tytule wpłaty imienia i nazwiska dziecka (nie rodzica / opiekuna).

 

Opłaty należy uiścić do 10 każdego miesiąca. 

Niedotrzymanie terminu płatności będzie skutkowało doliczeniem dodatkowej opłaty w wysokości £5.

INNE OPŁATY

przy zapisie dziecka do szkoły

Przy zapisie dziecka do szkoły pobierana jest opłata wpisowa w wysokości £10 na rodzinę (przeznaczona na pomoce naukowe, kserokopie itp.) oraz jednorazowa opłata wstępna w wysokości £25 za każde dziecko. Kwota przeznaczona jest na pokrycie kosztów ubezpieczenia (£10) i zakupu podręczników (£15).

Tak więc cała opłata wynosi następująco:

 

przy jednym dziecku – £35

przy dwójce dzieci – £60

przy trójce dzieci – £85


 

INNE INFORMACJE

Dzieci poniżej 13 roku życia muszą być przyprowadzane do szkoły pod opieką osoby dorosłej. Rodzice/opiekunowie pozostają odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci do momentu rozpoczęcia zajęć o 10.00. 

Dziecko musi być odebrane przez rodzica/opiekuna lub osobę upoważnioną.

W przypadku kiedy rodzic/opiekun przewiduje spóźnienie, jest on zobowiązany poinformować o tym dyrektora szkoły.

O nieobecności dziecka należy poinformować wychowawcę. Decyzję o wycofaniu dziecka ze szkoły należy zgłosić do Zarządu lub Dyrektora. W przypadku 3 nieusprawiedliwionych nieobecności dziecka z rzędu oraz braku kontaktu ze strony rodziców/opiekunów, będzie ono skreślone z listy uczniów naszej szkoły.

 

 

W przypadku dzieci o specjalnych potrzebach mogą być one nauczane w szkole pod warunkiem zatrudnienia dodatkowego specjalisty.

W przypadku braku wolnych miejsc dzieci zapisywane są na listę rezerwową.

 

 

 

Każdy rodzic zobowiązany jest do wypełnienia dyżuru w sprzątaniu szkoły po zajęciach (min. dwóch w ciągu roku szkolnego), w wybranym przez siebie terminie. Harmonogram dyżurów dostępny będzie wkrótce. W przypadku niemożliwości przyjścia na wybrany przez siebie dyżur należy: -zamienić się z innym rodzicem, lub -zgłosić nauczycielowi, dyrekcji i wybrać kolejny dostępny termin.

W przypadku niewypełnienia dwóch dyżurów w ciągu roku szkolnego rodzic będzie obciążony dodatkową opłatą w wysokości £10, która doliczona będzie do ostatniej wpłaty w roku szkolnym i przeznaczona na opłacenie firmy sprzątającej.

 

 

 

Rodzice uczniów zobowiązani są do:

 – Dokładnego zapoznania się z regulaminem szkolnym oraz przestrzegania reguł tam zawartych (Pełny regulamin dostępny na naszej stronie internetowej pl.vidab.pl).

– Dopilnowania punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci oraz utrzymywania wysokiej frekwencji.

– Niezwłocznego poinformowania szkoły o zmianie adresu, telefonu, danych personalnych opiekunów dziecka lub stanu zdrowia dziecka (np. alergie). 

– Informowania szkoły o dłuższej nieobecności (choroba,pobyt w szpitalu,itp.). 

– Zapoznawania się z informacjami przesyłanymi drogą e-mailową lub zamieszczanych na szkolnej stronie internetowej i FB.

– Dopilnowania odrabiania przez dziecko prac domowych. 

– Czytania dziecku w języku polskim ok. 20 minut dziennie codziennie. 

– Rozmawiania z dzieckiem w języku polskim min. 10 min. dziennie codziennie. 

– Pełnienia wyznaczonych dyżurów w sprzątaniu szkoły po zajęciach (min. dwa dyżury w roku szkolnym). 

– Uczestnictwa we wszystkich organizowanych spotkaniach zarządu / nauczyciela z rodzicami. 

– Poinformowania szkoły o chęci wypisania dziecka w terminie dwóch tygodni. 

– Wszyscy rodzice (nie tylko przedstawiciele Rady i Zarządu) powinni starać się pozyskiwać fundatorów, którzy ufundują materiały szkolne, książki, usługi np. w formie drukowania w zamian za podziękowania i dołączenie do listy sponsorów PSU.

 

Find your superpower
Be bilingual!

Polish Supplementary School in Newry

Polska Szkoła działa od 2008 roku, dbając o tożsamość narodową naszych uczniów i rozwijanie ich dwujęzyczności. To wyjątkowe miejsce dla wyjątkowych dzieci.

 
strona główna
Polska Szkoła